Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help


Jacoba Johanna Coeper
Geslacht Vrouw
Leeftijd <66 jaar
Geboorte zo 1802 te  Middelburg
Overlijden < za 1868  
Vader Jan Koepers
Leeftijd 39 jaar
Geboorte do 1765 te  Leerdam
Overlijden za 24-11-1804 te  Middelburg
Moeder Elisabeth van Mollekot
Leeftijd 35 jaar
Geboorte za 1767 te  Domburg
Overlijden di 14-09-1802 te  Middelburg
Huwelijk zo 28-02-1836 te  Katwoude
met  Dirk Van Sijp
Geboorte ma 11-05-1812 te  Weespercarspel
Kinderen (3) Jan Van Sijp (*1836 †1881) (5)
Trijntje Van Sijp (*1837 †1840)
Trijntje Van Sijp (*1845)
 
Kinderen (1) Adriana Coeper (*1830 †) (2)
Bronnen
Huwelijk met Dirk Van Sijp

Rijksarchief Noord-Holland Inventarisnr: 65; Aktenummer: 2
Notities
Persoonlijk Mogelijk heeft Jacoba Johanna in de gevangenis gezeten

Gedetineerde in 1832 Strafinrichtingen te Middelburg

Jacoba Johanna Coeper
Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg
Jaar van opname (year of detention) : 1832
Opgenomen in (place of detention) : Strafinrichtingen te Middelburg
Betreft (re.) : signalementsregister
Inventarisnummer (inventory number) : 220
Inschrijvingsnummer (registration number) : 173
Geboorte Jacoba Johanna is geboren in 1802 in Nieuwendam, dochter van Jan Coeper en Elizabeth van Mollekot. Jacoba Johanna is overleden.
Huwelijk met Dirk Van Sijp

Den acht en twinstigste Februai des Jaares Achttienhonder Zes en dertig des
middags ten twaalf uren zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den
Burgerlijke stand der Gemeente Katwoude verschenen ten einde een Huwelijk
aan te gaan, Drik van Sijp, jongeman, oud drienentwintig jaren van be- roep
boerebedrijf geboren te Nieuwendam en woonachtig te Kat woude meerderjarig
zoon van Jan van Sijp en van wijlen Trijntje Paauw en ?????/eerd met de ???
vader voornoemde Jan van Sijp welke zijn toestemming tot de voltrekking van
dit huwelijk voor dit zelf handtekening in de proces verbaal heeft
bevestigd.
Jacoba Coeper, jongedogte, oud vier en
twintig jaren zonder beroep geboren te Middelburg en woon achtig te Katwoude
meerderjarige dochter van wijlen Jan Coeper en van wijlen Elisabeth van
Mollekot.
De voorafgaande acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk
volgens de Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn bestaan: in een
Extract uit het Register der afkondigingen behoorlijk den veertiende en den
Een entwintigste februari achttiendhonoderzesendertig geproclameerd ten
tweede acte van Geboorte van Dirk van Sijp ten derde acte van overlijden van
trijntje pauw ten vierde acte van geboorten van Jacoba Johanna Coeper ten
vijfde acte van overlijden van Jan Koepers ten zesde acte van overlijden van
Elisabeth Mollekot ten zevende bewijs van voldoening aan de Nationale
Militie

En hebben beide comparanten benevens de ??? vier getuigen tot de voltrekking
van dit huwelijk ?? onder ede verklaard dat bij hun nog de plaats nog de
tijd van het overlijden van de grootouder van de vaders en van moeders zijde
van Jacoba Johanna Coeper onbekend zijn en alzoo buiten de mogelijkheid over
te leggen geschieden verklaring van insertie, overeenkomstig het advies van
den Fransche Maatsraad van den vierde Fer der jaren XIII..

Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk hebben gevraagd: of zijn elkander
aananamen als man en vrouw, hetwelk door hun , ieder in het bijzonder, met
ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij
door het Huwelijk zijn vereenigd; alle ingevolge het derde hoofdstuk der Wet
van 20 Ventose XIe jaar en in tegenwoordigheid van Jelle van Sijp
achtenveertig jaren vaan beroep timmerman, oom van de bruid degom. Cornelis
van Sijp oud negenendertig jaren van beroep timmerman oom van de bruidegom.
Jan Booij oude vijfenveertig jaren van beroep landman en Dirk de Jong oud
tweeendertig jaren van beroep landman zijn de de twee laatstgenoemde
getuigen niet in enige bloedverwantschap met de Komparanten.

Zijnde deze actie door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten
welke met ons hebben ondertekend.

Deze kaart van Jacoba Johanna Coeper met interne code I1135602089 is voor het laatst bijgewerkt op 25-12-2022. Heeft u aanvullende informatie of andere opmerkingen om de stamboom van de familie "JonkerStuifzand" te verbeteren, stuur deze informatie naar Johan Jonker.