Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help


Dirk Van Sijp
Geslacht Man
Geboorte ma 11-05-1812 te  Weespercarspel
Vader Jan Van Sijp
Geboorte zo 1790  
Moeder Trijntje Pauw
Leeftijd <48 jaar
Geboorte zo 04-11-1787 te  Oosthuizen
Overlijden < ma 1836  
Huwelijk zo 28-02-1836 te  Katwoude
met  Jacoba Coeper
Leeftijd <66 jaar
Geboorte zo 1802 te  Middelburg
Overlijden < za 1868  
Kinderen (3) Jan Van Sijp (*1836 †1881) (5)
Trijntje Van Sijp (*1837 †1840)
Trijntje Van Sijp (*1845)
Beroep
Sjouwerman
Bronnen
Huwelijk Rijksarchief Noord-Holland Inventarisnr: 65; Aktenummer: 2
Notities
Persoonlijk Tekst trouwacte:
Den acht en twinstigste Februai des Jaaras Achttienhonder Zes en dertig
des middags ten twaalf uren zijn voor ons Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijke stand der Gemeente Katwoude
verschenen ten einde een Huwelijk aan te gaan,
Drik van Sijp, jongeman, oud drienentwintig jaren van be-
roep boerebedrijf geboren te Nieuwendam en woonachtig te Kat
woude meerderjarig zoon van Jan van Sijp en van wijlen Trijntje
Paauw en ?????/eerd met de ??? vader voornoemde Jan van
Sijp welke zijn toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk
voor dit zelf handtekening in de proces verbaal heeft bevestigd.
Jacoba Coeper, jongedogte, oud vier en
twintig jaren zonder beroep geboren te Middelburg en woon
achtig te Katwoude meerderjarige dochter van wijlen Jan
Coeper en van wijlen Elisabeth van Mollekot.
De voorafgaande acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk volgens de
Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn bestaan: in een Extract uit het Register
der afkondigingen behoorlijk den veertiende en den Een entwintigste
februari achttiendhonoderzesendertig geproclameerd
ten tweede acte van Geboorte van Dirk van Sijp
ten derde acte van overlijden van trijntje pauw
ten vierde acte van geboorten van Jacoba Johannan Coeper
ten vijfde acte van overlijden van Jan Koepers
ten zesde acte van overlijden van Elisabeth Mollekot
ten zevende bewijs van voldoening aan de Nationale Militie

En hebben beide comparanten benevens de ??? vier
getuigen tot de voltrekking van dit huwelijk ?? onder
ede verklaard dat bij hun nog de plaats nog de tijd
van het overlijden van de grootouder van de vaders en
van moeders zijde van Jacoba Johanna Coeper onbekend zijn
en alzoo buiten de mogelijkheid over te leggen geschieden
verklaring van insertie, overeenkomstig het advies
van den Fransche Maatsraad van den vierde Fer
der jaren XIII..

Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk hebben gevraagd: of zijn elkander aananamen als man
en vrouw, hetwelk door hun , ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij
in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd; alle ingevolge het
derde hoofdstuk der Wet van 20 Ventose XIe jaar en in tegenwoordigheid van Jelle van Sijp
achtenveertig jaren vaan beroep timmerman, oom van de bruid
degom. Cornelis van Sijp oud negenendertig jaren van
beroep timmerman oom van de bruidegom. Jan Booij
oude vijfenveertig jaren van beroep landman en Dirk
de Jong oud tweeendertig jaren van beroep landman
zijn de de twee laatstgenoemde getuigen niet in enige
bloedverwantschap met de Komparanten.

Zijnde deze actie door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten welke met ons
hebben ondertekend.
Huwelijk Den acht en twinstigste Februai des Jaares Achttienhonder Zes en dertig des
middags ten twaalf uren zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den
Burgerlijke stand der Gemeente Katwoude verschenen ten einde een Huwelijk
aan te gaan, Drik van Sijp, jongeman, oud drienentwintig jaren van be- roep
boerebedrijf geboren te Nieuwendam en woonachtig te Kat woude meerderjarig
zoon van Jan van Sijp en van wijlen Trijntje Paauw en ?????/eerd met de ???
vader voornoemde Jan van Sijp welke zijn toestemming tot de voltrekking van
dit huwelijk voor dit zelf handtekening in de proces verbaal heeft
bevestigd.
Jacoba Coeper, jongedogte, oud vier en
twintig jaren zonder beroep geboren te Middelburg en woon achtig te Katwoude
meerderjarige dochter van wijlen Jan Coeper en van wijlen Elisabeth van
Mollekot.
De voorafgaande acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk
volgens de Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn bestaan: in een
Extract uit het Register der afkondigingen behoorlijk den veertiende en den
Een entwintigste februari achttiendhonoderzesendertig geproclameerd ten
tweede acte van Geboorte van Dirk van Sijp ten derde acte van overlijden van
trijntje pauw ten vierde acte van geboorten van Jacoba Johanna Coeper ten
vijfde acte van overlijden van Jan Koepers ten zesde acte van overlijden van
Elisabeth Mollekot ten zevende bewijs van voldoening aan de Nationale
Militie

En hebben beide comparanten benevens de ??? vier getuigen tot de voltrekking
van dit huwelijk ?? onder ede verklaard dat bij hun nog de plaats nog de
tijd van het overlijden van de grootouder van de vaders en van moeders zijde
van Jacoba Johanna Coeper onbekend zijn en alzoo buiten de mogelijkheid over
te leggen geschieden verklaring van insertie, overeenkomstig het advies van
den Fransche Maatsraad van den vierde Fer der jaren XIII..

Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk hebben gevraagd: of zijn elkander
aananamen als man en vrouw, hetwelk door hun , ieder in het bijzonder, met
ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij
door het Huwelijk zijn vereenigd; alle ingevolge het derde hoofdstuk der Wet
van 20 Ventose XIe jaar en in tegenwoordigheid van Jelle van Sijp
achtenveertig jaren vaan beroep timmerman, oom van de bruid degom. Cornelis
van Sijp oud negenendertig jaren van beroep timmerman oom van de bruidegom.
Jan Booij oude vijfenveertig jaren van beroep landman en Dirk de Jong oud
tweeendertig jaren van beroep landman zijn de de twee laatstgenoemde
getuigen niet in enige bloedverwantschap met de Komparanten.

Zijnde deze actie door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten
welke met ons hebben ondertekend.

Deze kaart van Dirk Van Sijp met interne code I1135602088 is voor het laatst bijgewerkt op 25-12-2022. Heeft u aanvullende informatie of andere opmerkingen om de stamboom van de familie "JonkerStuifzand" te verbeteren, stuur deze informatie naar Johan Jonker.