Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 63 personen met geboorteplaats Harlingen

De lijst is aflopend gesorteerd op Naam
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Ymke Van Smeden 27-02-1839 185 jaar
2 Yfke de Vries 18-02-1836 -1837 jaar
3 Yfke de Vries 24-03-1841 -1842 jaar
4 Yefke Siderius 1765 -1765 jaar
5 Yefke de Haas 24-03-1764 15-03-1823 58 jaar
6 Wypkjen van der Mey 27-08-1790 -1791 jaar
7 Wybkjen van der Mey 17-09-1772 -1773 jaar
8 Willem Mulder 26-11-1797 226 jaar
9 Willem de Haas 12-02-1732 1817 84 jaar
10 Willem 23-08-1729 <1732 2 jaar
11 Wijnand Van Smeden 27-02-1839 185 jaar
12 Wiepkjen van der Mey 25-12-1797 -1798 jaar
13 Wiepkje van der Mey 24-09-1798 225 jaar
14 Wiepke Alexander 01-02-1865 -1866 jaar
15 Wiepke Alexander 01-02-1865 159 jaar
16 Vrouwkje Mulder 30-06-1802 221 jaar
17 Tjietkse Hilwerda 1819 205 jaar
18 Tjetske de Boer 06-09-1827 -1828 jaar
19 Theodorus de Haas 19-01-1772 252 jaar
20 Sytske de Boer 09-01-1832 -1833 jaar
21 Sjoukje de Vries 03-08-1786 237 jaar
22 Sjieuwke de Vries 22-11-1829 194 jaar
23 Setske Van Smeden 11-11-1836 187 jaar
24 Servaas 06-08-1702 321 jaar
25 Schelte van der Mey 1770 <1815 45 jaar
26 Ruurd van der Veer 30-07-1810 29-02-1864 53 jaar
27 Ruurd de Boer 06-04-1852 09-03-1870 17 jaar
28 Nicolaas Van Smeden 06-07-1841 182 jaar
29 Nicolaas Alexander 28-01-1864 04-04-1864 0 jaar
30 Nicolaas Alexander 28-03-1866 -1867 jaar
31 Nanne de Boer 22-08-1824 -1825 jaar
32 Minne de Boer 27-11-1857 27-09-1860 2 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
33 Minne de Boer 26-09-1861 21-02-1935 73 jaar
34 Marten van der Mey 19-02-1764 <1811 46 jaar
35 Klaas de Boer 07-01-1830 07-03-1870 40 jaar
36 Jappes van der Veer 16-09-1837 -1838 jaar
37 Jappe van der Veer 28-06-1836 17-11-1836 0 jaar
38 Jappe de Boer 03-04-1860 16-04-1860 0 jaar
39 Janneke de Vries 1826 26-04-1834 8 jaar
40 Janna de Vries 14-12-1837 25-11-1878 40 jaar
41 Janke Cornelis 1760 264 jaar
42 Jan van der Mey 11-05-1734 07-07-1814 80 jaar
43 Jan van der Mey 10-02-1802 03-02-1859 56 jaar
44 Jan de Vries 03-02-1793 231 jaar
45 Hylkje de Vries 29-11-1832 191 jaar
46 Hylke de Boer 06-09-1827 -1828 jaar
47 Hylke de Boer 12-10-1828 -1829 jaar
48 Hiltje de Boer 27-02-1865 17-07-1945 80 jaar
49 Geertje van Smeden 1810 16-04-1833 23 jaar
50 Geertje de Vries 1796 228 jaar
51 Fokeltje de Vries 01-01-1791 233 jaar
52 Fedde van der Mey 13-01-1801 -1802 jaar
53 Elsie Van Smeden 10-07-1835 188 jaar
54 Douwe van der Mey 28-02-1788 -1789 jaar
55 Detje Mulder 22-02-1799 10-10-1862 63 jaar
56 Detje de Boer 06-02-1856 21-10-1860 4 jaar
57 Cornelis de Vries 1760 08-03-1802 42 jaar
58 Cornelis de Vries 21-11-1798 21-10-1870 71 jaar
59 Bontje Mulder 31-03-1835 08-12-1843 8 jaar
60 Baukje 28-12-1794 -1795 jaar
61 Bauke Van Smeden 14-03-1833 <1840 6 jaar
62 Bauke Van Smeden 28-06-1840 183 jaar
63 Age de Vries 07-11-1827 196 jaar